Impressum

 

De eigenaar van en verantwoordelijke voor de inhoud van deze website is

ngo NOMA
Victor Rauterstraat 33
1070 Brussel, België

Tel: +32 (0)470 85 86 09

Registratie op het eerste registratiekantoor te Antwerpen 1, Ondernemingsnummer 0551946529
Gevolmachtigde: Ute Winkler-Stumpf, eerste voorzitter

Website: www.ngonoma.be

E-mail

info (at) ngonoma (punt) be

Webdesign

Julian Deborré

Disclaimer

We doen ons best om correcte en actuele informatie ter beschikking te stellen op onze website. Desondanks zijn fouten en onduidelijkheden niet helemaal uit te sluiten. Daarom kunnen we geen garanties geven met betrekking tot de actualiteit, juistheid, volledigheid en kwaliteit van de informatie die ter beschikking wordt gesteld. Voor zover ons geen aantoonbare opzettelijke schuld of grove fout ten laste kan worden gelegd, zijn wij niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van het gebruik of niet-gebruik van verkeerde en onvolledige informatie. We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging het aanbod op onze website geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

Auteursrecht

Alle inhoud op deze website (lay-out, teksten, afbeeldingen, grafieken enz.) is onderworpen aan auteursrechten. Elk gebruik dat niet is toegestaan door het auteursrecht, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de desbetreffende aanbieder. Dat geldt in het bijzonder voor de vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, bewaring, verwerking en weergave van inhoud in databanken of andere elektronische media en systemen. Webpagina’s mogen alleen voor persoonlijk, privaat en niet-commercieel gebruik worden gekopieerd en gedownload.

De eigenaar kan ook een niet-commercieel gebruik van de inhoud van webpagina’s toestaan. De voorwaarde daarvoor is evenwel de voorafgaande schriftelijke aanvraag via een formulier, dat ondertekend door de gevolmachtigde via fax wordt opgestuurd.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites. Daarom kunnen we geen verantwoordelijkheid opnemen voor de inhoud van deze websites. De desbetreffende aanbieder of beheerder van de pagina’s is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites. De gelinkte pagina’s zijn op het ogenblik waarop ze werden gelinkt gecontroleerd op mogelijke juridische inbreuken. Op dat ogenblik kon geen illegale inhoud worden vastgesteld. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina’s is evenwel niet haalbaar zonder concrete aanwijzingen voor een overtreding van de wet. Wanneer wettelijke overtredingen bekend raken, worden dergelijke links onmiddellijk verwijderd.

Donaties:

ngo NOMA
BNP Paribas Fortis

IBAN: BE19 0017 2825 9912
BIC: GEBABEBB