Orde van Verdienste

Ute Winkler-Stumpf (midden) met de Duitse bondspresident Horst Köhler en zijn vrouw Eva Luise bij de ceremonie – Copyright: Bundespresseamt

In december 2008 vond er een heel bijzondere gebeurtenis plaats voor Hilfsaktion Noma e.V., onze Duitse moederorganisatie. De eerste voorzitster werd uitgenodigd in slot Bellevue in Berlijn. In de uitnodiging stond te lezen:

“De Duitse bondspresident nodigt mevrouw Ute Winkler-Stumpf uit voor de uitreiking van de Orde van Verdienste van de Bondsrepubliek Duitsland naar aanleiding van de Dag van het Vrijwilligerswerk op vrijdag 5 december 2008 om 11 uur.”

In het prachtige decor van het paleis richtte de Duitse bondspresident Horst Köhler zich tot de laureaten en benadrukte hij het belang van vrijwilligerswerk in onze maatschappij. Hij citeerde Theodor Heuss, die ooit zei dat “de democratie leeft van vrijwilligerswerk”. Köhler voegde eraan toe “dat hij gelijk had en dat we dat vooral merken wanneer het vertrouwen van de burgers in de werking van ons politieke systeem afneemt”.

De bondspresident illustreerde het vaak onderschatte belang van vrijwilligerswerk met de resultaten van een onderzoek. Daaruit bleek dat vrijwilligers in Duitsland meer dan 4,5 miljard uur per jaar kloppen. Aan de hand van een uurloon van 7,50 euro hadden de onderzoekers uitgerekend dat de waarde van deze inspanningen ongeveer 35 miljard euro bedraagt.

De bondspresident sloot af met deze woorden: “Beste eregasten, vandaag zegt ons land: ‘Dank u wel.’”

Tijdens het daaropvolgende gesprek met de bondspresident sprak de eerste voorzitster haar dankbaarheid uit voor het eerbetoon. Bovendien verklaarde ze dat de prestaties en het succes van Hilfsaktion Noma e.V. niet mogelijk zouden zijn zonder de hulp van heel wat mensen. Deze onderscheiding is een beloning voor de inzet van iedereen die het werk van Hilfsaktion Noma e.V. op eender welke vorm heeft gesteund (lezingen, allerlei evenementen, kunsttentoonstellingen, lezingen of acties als ‘lopen voor noma’).

Donaties:

ngo NOMA
BNP Paribas Fortis

IBAN: BE19 0017 2825 9912
BIC: GEBABEBB